Opis kontraktu

Budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku Biała Podlaska od węzła „Cicibór” (bez węzła) w km ok. 625+000 - do gr. państwa w km ok. 657+113

 

 

Podstawowe parametry techniczne autostrady:

klasa techniczna drogi

A

prędkość projektowa

120 km/h

 nośność nawierzchni

115 kN/oś

 szerokość jezdni

7,50 m (2 x 3,75 m),  docelowo 11,25 m 

(3 x 3,75 m)

szerokość pasów awaryjnych

2 x 3,0 m

szerokość poboczy gruntowych

min. 2 x 1,25 m

szerokość pasa dzielącego wraz z opaskami

ok.12,50m (11,50m +2 x 0,50m), 
docelowo 5,00 m (4,00 m + 2 x 0,50)

szerokość opasek

2 x 0,5 m

pochylenie podłużne

max. dopuszczalne: 4%

pochylenie poprzeczne dla przekroju normalnego

min. 2,5%

 minimalna szerokość dna rowu (trapezowego)

0,40 m

skrajnia pionowa

5,0m

 

 

Planowane węzły drogowe

 • Węzeł ,,Dobryń’’ w km ok 650+262 na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 68,

 

Planowane Miejsca obsługi podróżnych

 • MOP III w Kijowcu w km ok. 641+950, strona lewa,
 • MOP III w Kijowcu w km ok. 641+950, strona prawa,

 

 

Planowane urządzenia migracji zwierząt

 

 • Przejścia dla zwierząt dużych (PZD) 
 • PZD-84A w lesie Kaliłowskim (Kijowiec) między Julkowem a Kaliłowem w km 630+506,
 • PZD-87A na skraju Lasu Husińskiego (Kijowiec) koło Husinki w km 635+701,
 • PZD-90 w dolinie Pomaranki koło Szarowicz w km 638+645,
 • PZD-94 w dolinie Krzny koło kolonii Dobryń w km 645+077 (estakada nad doliną),

 

 • Przejścia dla zwierząt średnich (PZŚ)
 • PZŚ-82 w dolinie Kulkówki koło Roskoszy w km 624+930,
 • PZŚ-83A w dolinie w Wilczynie w km 627+250,
 • PZŚ-86A na skraju Lasu Woskrzenickiego (Kijowiec) koło Woskrzenic w km 633+839,
 • PZŚ-93A w dolinie Uszki w Kolonii Kijowiec w km 643+380,
 • PZŚ-101 w dolinie Czapelki w Koroszczynie w km 654+201,
 • PZŚ-101A w dolinie Czapelki w Koroszczynie (pod drogą celną),
 • PZŚ-102 na skraju starorzecza Bugu koło Kuzawki w km 655+662.

 

 • Przejścia dla zwierząt małych (PZM)
 •  
 • PZM-15, w km 626+255, w Wilczynie,
 • PZM-16, w km 627+750, w Grabanowie,
 • PZM-16A, w km 628+620, w Julkowie,
 • PZM-16B, w km 629+300, w Julkowie,
 • PZM-16C, w km 630+850, w Kaliłowie,
 • PZM-16D, w km 632+200, w Kaliłowie,
 • PZM-17A, w km 634+950, w Husince,
 • PZM-17C, w km 637+550, w Kolonii Kaczukówka,
 • PZM-17D, w km 639+600, w Kaczukówce,
 • PZM-17E, w km 641+400, w Kijowcu,
 • PZM-18, w km 644+500, zblokowane z rowem melioracyjnym biegnącym wzdłuż zachodniej krawędzi doliny Krzny,
 • PZM-18A, w km 645+050, zblokowane z mostem nad Krzną,
 • PZM-19A, w km 646+220, w Kolonii Dobryń,
 • PZM-19B, w km 648+650, w Dobryniu Dużym,
 • PZM-19C, w km 652+800, w Koroszczynie,
 • PZM-20, w km 653+870, w dolinie Czapelki w Koroszczynie,
 • PZM-21, w km 654+530, w dolinie Czapelki w Kolonii Samowicze,
 • PZM-22, w km 655+200, w Kolonii Samowicze,

 

 • Przejścia dla płazów (PP)
 •  
 • PP-96, w km 625+050, w dolinie Kuklówki w Kolonii Roskosz,
 • PP-98, w km 625+200, w dolinie Kuklówki w kolonii Roskosz,
 • PP-99, w km 625+350, w dolinie Kuklówki w kolonii Roskosz,
 • PP-100, w km 625+650, w dolinie Kuklówki w Kolonii Roskosz,
 • PP-101, w km 625+650, w dolinie Kuklówki w Kolonii Roskosz,
 • PP-102, w km 625+800, w dolinie Kuklówki w Kolonii Roskosz,
 • PP-103, w km 625+950, w dolinie Kuklówki w Kolonii Roskosz,
 • PP-104, w km 625+100, w dolinie Kuklówki w Kolonii Roskosz,
 • PP-105, w km 627+100, w dolinie w Wilczynie,
 • PP-106, w km 627+400, w dolinie w Wilczynie,
 • PP-107, w km 627+550, w dolinie w Wilczynie,
 • PP-108, w km 627+850, w Grabanowie,
 • PP-109, w km 635+550, w Husince,
 • PP-110, w km 642+650, w Kolonii Kijowiec,
 • PP-111, w km 643+290, w dolinie Uszki w Kolonii Kijowiec,
 • PP-112, w km 644+350, w dolinie Krzny w kolonii Kijowiec,
 • PP-113, w km 644+555,
 • PP-114, w km 644+650,
 • PP-115, w km 644+750,
 • PP-116, w km 644+850,
 • PP-117, w km 644+950,
 • PP-117A w km 645+150,
 • PP-117B, w km 645+200,
 • PP-117C, w km 645+300,
 • PP-117D, w km 645+400,
 • PP-117E w km 645+500,
 • PP-117F w km 645+580, zblokowane z rowem melioracyjnym biegnącym wzdłuż wschodniej krawędzi doliny Kraty,
 • PP-118, w km 646+350, w Kolonii Dobryń,
 • PP-119, w km 646+500, w Kolonii Dobryń,
 • PP-120, w km 646+650, w Kolonii Dobryń,
 • PP-121, w km 653+500, w dolinie Czapelki w Koroszczynie,
 • PP-122, w km 653+680, w dolinie Czapelki w Koroszczynie,
 • PP-123, w km 654+000, w dolinie Czapelki w Koroszczynie,
 • PP-124, w km 654+380, w dolinie Czapelki w Kolonii Samowicze,
 • PP-125, w km 655+900, w dolinie Bugu w Kukurykach,
 • PP-126, w km 656+000, w dolinie Bugu w Kukurykach,
 • PP-127, w km 656+100, w dolinie Bugu w Kukurykach,
 • PP-128, w km 656+2000, w dolinie Bugu w Kukurykach,
 • PP-129, w km 656+300, w dolinie Bugu w Kukurykach,
 • PP-130, w km 656+450, w dolinie Bugu w Kukurykach.

 

Parking buforowy

 • Parking buforowy, w km ok. 650+467 przy węźle ,,Dobryń’’

 

Przejście graniczne

 • Przejście graniczne w km ok. 656+800, w Kukurykach gminie Terespol,

 

Planowane drogowe i autostradowe obiekty inżynierskie (zgodnie z Raportem OOŚ).

 • MA+PZŚ82 w km ok. 624+930,
 • WD-83 w km ok. 626+656,
 • WD-84 w km ok. 629+981,
 • WD-85 w km ok. 631+292,
 • WD-86 w km ok. 632+899,
 • WD-87 w km ok. 634+331,
 • WD-88 w km ok. 636+515,
 • WD-89 w km ok. 637+938,
 • MA+PZD90 w km ok. 638+645,
 • WD-91 w km ok. 640+603,
 • WD-92 w km ok. 642+542,
 • WA-93 w km ok. 643+167,
 • MA+PZD+WA94 w km ok. 645+077,
 • WD-96 w km ok. 647+076,
 • WD-97 w km ok. 648+386,
 • WA-98 w km ok. 650+262,
 • WA-99 w km ok. 650+467,
 • WA-100 w km ok. 653+177,
 • MA+PZŚ+PZM 101 w km ok. 654+201,
 • WD-103 w km ok. 656+355,

 

 

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział
w Warszawie

www.gddkia.gov.pl

 

 

WYKONAWCA

Multiconsult Polska Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

multiconsultgroup.com