2019-03%2

  • kontynuacja prac nad opracowaniem Projekt Robót Geologicznych.
  • kontynuacja prac nad opracowaniem Projekt Robót Geologicznych.
  • zakończenie i przekazanie Zamawiającemu opracowania pn.„Materiały do oceny wpływu przedsięwzięcia na bezpieczeństwo ruchu drogowego dla wariantu wybranego DoŚU”;
  • kontynuacja prac nad opracowaniem Projekt Robót Geologicznych.
  • kontynuacja prac nad „Materiałami do oceny wpływu przedsięwzięcia na bezpieczeństwo ruchu drogowego dla wariantu wybranego DoŚU”;
  • kontynuacja prac nad opracowaniem Projekt Robót Geologicznych.

 

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział
w Warszawie

www.gddkia.gov.pl

 

 

WYKONAWCA

Multiconsult Polska Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

multiconsultgroup.com