2019-05%2

 • realizacja pomiarów geodezyjnych związanych z wykonaniem mapy do celów projektowych;
 • realizacja prac związanych z wykonaniem ortofotomapy;
 • kontynuacja prac projektowych nad rozwiązaniami sytuacyjno - wysokościowymi autostrady;
 • kontynuacja prac projektowych nad rozwiązaniami sytuacyjno – wysokościowymi dróg poprzecznych;
 • wprowadzanie uwag Zamawiającego do Projektu Robót Geologicznych.
 • realizacja pomiarów geodezyjnych związanych z wykonaniem mapy do celów projektowych;
 • realizacja prac związanych z wykonaniem ortofotomapy;
 • kontynuacja prac projektowych nad rozwiązaniami sytuacyjno - wysokościowymi autostrady;
 • kontynuacja prac projektowych nad rozwiązaniami sytuacyjno – wysokościowymi dróg poprzecznych;
 • wprowadzanie uwag Zamawiającego do Projektu Robót Geologicznych.
 • realizacja pomiarów geodezyjnych związanych z wykonaniem mapy do celów projektowych;
 • realizacja prac związanych z wykonaniem ortofotomapy;
 • rozpoczęcie prac projektowych nad rozwiązaniami sytuacyjno - wysokościowymi autostrady;
 • rozpoczęcie prac projektowych nad rozwiązaniami sytuacyjno – wysokościowymi dróg poprzecznych;
 • kontynuacja prac nad opracowaniem Projekt Robót Geologicznych.
 • kontynuacja prac nad opracowaniem Projekt Robót Geologicznych.

 

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział
w Warszawie

www.gddkia.gov.pl

 

 

WYKONAWCA

Multiconsult Polska Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

multiconsultgroup.com