2019-09%2

 • prace kameralne związane z wykonaniem mapy do celów projektowych;
 • kontynuacja prac projektowych nad rozwiązaniami sytuacyjno - wysokościowymi autostrady;
 • kontynuacja prac projektowych nad rozwiązaniami sytuacyjno – wysokościowymi dróg poprzecznych;
 • kontynuacja prac projektowych nad rozwiązaniami węzła drogowego;
 • kontynuacja prac projektowych nad rozwiązaniami jezdni dodatkowych.
 • kontynuacja prac w zakresie rozwiązań projektowych obiektów mostowych;
 • kontynuacja prac projektowych nad rozwiązaniami przebudowy kolizji sieci infrastruktury technicznej niezwiązanej z drogą;
 • kontynuacja prac projektowych nad rozwiązaniami budowy sieci infrastruktury technicznej związanej z drogą;
 • kontynuacja prac związanych z opracowaniem Koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem;
 • kontynuacja prac związanych z opracowaniem wstępnego Projektu Systemu Ratownictwa;
 • Przygotowanie materiałów do przeprowadzenia audytu BRD;
 • Realizacja robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno – inżynierskich i hydrogeologicznych.
 • prace kameralne związane z wykonaniem mapy do celów projektowych;
 • kontynuacja prac projektowych nad rozwiązaniami sytuacyjno - wysokościowymi autostrady;
 • kontynuacja prac projektowych nad rozwiązaniami sytuacyjno – wysokościowymi dróg poprzecznych;
 • kontynuacja prac projektowych nad rozwiązaniami węzła drogowego;
 • kontynuacja prac projektowych nad rozwiązaniami jezdni dodatkowych.
 • kontynuacja prac w zakresie rozwiązań projektowych obiektów mostowych;
 • kontynuacja prac projektowych nad rozwiązaniami przebudowy kolizji sieci infrastruktury technicznej niezwiązanej z drogą;
 • kontynuacja prac projektowych nad rozwiązaniami budowy sieci infrastruktury technicznej związanej z drogą;
 • kontynuacja prac związanych z opracowaniem Koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem;
 • kontynuacja prac związanych z opracowaniem wstępnego Projektu Systemu Ratownictwa;
 • Przygotowanie materiałów do przeprowadzenia audytu BRD;
 • Realizacja robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno – inżynierskich i hydrogeologicznych.
 • prace kameralne związane z wykonaniem mapy do celów projektowych;
 • kontynuacja prac projektowych nad rozwiązaniami sytuacyjno - wysokościowymi autostrady;
 • kontynuacja prac projektowych nad rozwiązaniami sytuacyjno – wysokościowymi dróg poprzecznych;
 • kontynuacja prac projektowych nad rozwiązaniami węzła drogowego;
 • kontynuacja prac projektowych nad rozwiązaniami jezdni dodatkowych.
 • kontynuacja prac w zakresie rozwiązań projektowych obiektów mostowych;
 • kontynuacja prac projektowych nad rozwiązaniami przebudowy kolizji sieci infrastruktury technicznej niezwiązanej z drogą;
 • kontynuacja prac projektowych nad rozwiązaniami budowy sieci infrastruktury technicznej związanej z drogą;
 • kontynuacja prac związanych z opracowaniem Koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem;
 • kontynuacja prac związanych z opracowaniem wstępnego Projektu Systemu Ratownictwa.
 • prace kameralne związane z wykonaniem mapy do celów projektowych;
 • kontynuacja prac projektowych nad rozwiązaniami sytuacyjno - wysokościowymi autostrady;
 • kontynuacja prac projektowych nad rozwiązaniami sytuacyjno – wysokościowymi dróg poprzecznych;
 • kontynuacja prac projektowych nad rozwiązaniami węzła drogowego;
 • kontynuacja prac projektowych nad rozwiązaniami jezdni dodatkowych.
 • kontynuacja prac w zakresie rozwiązań projektowych obiektów mostowych;
 • kontynuacja prac projektowych nad rozwiązaniami przebudowy kolizji sieci infrastruktury technicznej niezwiązanej z drogą;
 • kontynuacja prac projektowych nad rozwiązaniami budowy sieci infrastruktury technicznej związanej z drogą;
 • kontynuacja prac związanych z opracowaniem Koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem;
 • kontynuacja prac związanych z opracowaniem wstępnego Projektu Systemu Ratownictwa.

 

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział
w Warszawie

www.gddkia.gov.pl

 

 

WYKONAWCA

Multiconsult Polska Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

multiconsultgroup.com