2019-10%2

- prace kameralne związane z wykonaniem mapy do celów projektowych;

- przygotowanie materiałów do wniosku o uzgodnienia i opinie;

- realizacja robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno – inżynierskich i hydrogeologicznych;

zdjęcie 1   zdjęcie 2   zdjęcie 3   zdjęcie 4   zdjęcie 5

- prace kameralne związane z wykonaniem mapy do celów projektowych;

- przekazanie Zamawiającemu Elementów Koncepcji Programowej do weryfikacji;

- przekazanie Zamawiającemu Koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem do weryfikacji;

- przekazanie Zamawiającemu Projektu Systemu Ratownictwa do weryfikacji;

- przekazanie Zamawiającemu materiałów do przeprowadzenia audytu BRD;

- realizacja robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno – inżynierskich i hydrogeologicznych;

zdjęcie 1   zdjęcie 2   zdjęcie 3   zdjęcie 4   zdjęcie 5

- prace kameralne związane z wykonaniem mapy do celów projektowych;

- kontynuacja prac projektowych nad rozwiązaniami sytuacyjno - wysokościowymi autostrady;

- kontynuacja prac projektowych nad rozwiązaniami sytuacyjno – wysokościowymi dróg poprzecznych;

- kontynuacja prac projektowych nad rozwiązaniami węzła drogowego;

- kontynuacja prac projektowych nad rozwiązaniami jezdni dodatkowych.

- kontynuacja prac w zakresie rozwiązań projektowych obiektów mostowych;

- kontynuacja prac projektowych nad rozwiązaniami przebudowy kolizji sieci infrastruktury technicznej niezwiązanej z drogą;

- kontynuacja prac projektowych nad rozwiązaniami budowy sieci infrastruktury technicznej związanej z drogą;

- kontynuacja prac związanych z opracowaniem Koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem;

- kontynuacja prac związanych z opracowaniem wstępnego Projektu Systemu Ratownictwa;

- przygotowanie materiałów do przeprowadzenia audytu BRD;

- realizacja robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno – inżynierskich i hydrogeologicznych;

zdjęcie 1   zdjęcie 2   zdjęcie 3   zdjęcie 4   zdjęcie 5

- prace kameralne związane z wykonaniem mapy do celów projektowych;

- kontynuacja prac projektowych nad rozwiązaniami sytuacyjno - wysokościowymi autostrady;

- kontynuacja prac projektowych nad rozwiązaniami sytuacyjno – wysokościowymi dróg poprzecznych;

- kontynuacja prac projektowych nad rozwiązaniami węzła drogowego;

- kontynuacja prac projektowych nad rozwiązaniami jezdni dodatkowych.

- kontynuacja prac w zakresie rozwiązań projektowych obiektów mostowych;

- kontynuacja prac projektowych nad rozwiązaniami przebudowy kolizji sieci infrastruktury technicznej niezwiązanej z drogą;

- kontynuacja prac projektowych nad rozwiązaniami budowy sieci infrastruktury technicznej związanej z drogą;

- kontynuacja prac związanych z opracowaniem Koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem;

- kontynuacja prac związanych z opracowaniem wstępnego Projektu Systemu Ratownictwa;

- przygotowanie materiałów do przeprowadzenia audytu BRD;

- realizacja robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno – inżynierskich i hydrogeologicznych;

zdjęcie 1   zdjęcie 2   zdjęcie 3   zdjęcie 4   zdjęcie 5

- prace kameralne związane z wykonaniem mapy do celów projektowych;

- kontynuacja prac projektowych nad rozwiązaniami sytuacyjno - wysokościowymi autostrady;

- kontynuacja prac projektowych nad rozwiązaniami sytuacyjno – wysokościowymi dróg poprzecznych;

- kontynuacja prac projektowych nad rozwiązaniami węzła drogowego;

- kontynuacja prac projektowych nad rozwiązaniami jezdni dodatkowych.

- kontynuacja prac w zakresie rozwiązań projektowych obiektów mostowych;

- kontynuacja prac projektowych nad rozwiązaniami przebudowy kolizji sieci infrastruktury technicznej niezwiązanej z drogą;

- kontynuacja prac projektowych nad rozwiązaniami budowy sieci infrastruktury technicznej związanej z drogą;

- kontynuacja prac związanych z opracowaniem Koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem;

- kontynuacja prac związanych z opracowaniem wstępnego Projektu Systemu Ratownictwa;

- przygotowanie materiałów do przeprowadzenia audytu BRD;

- realizacja robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno – inżynierskich i hydrogeologicznych;

zdjęcie 1   zdjęcie 2   zdjęcie 3   zdjęcie 4   zdjęcie 5

 

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział
w Warszawie

www.gddkia.gov.pl

 

 

WYKONAWCA

Multiconsult Polska Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

multiconsultgroup.com