2019-11%2

- prace kameralne związane z wykonaniem mapy do celów projektowych;

- wewnętrzna weryfikacja i koordynacja branżowa rozwiązań projektowych;

- realizacja robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno – inżynierskich i hydrogeologicznych;

 zdjęcie 1   zdjęcie 2   zdjęcie 3   zdjęcie 4   zdjęcie 5

- prace kameralne związane z wykonaniem mapy do celów projektowych;

- wewnętrzna weryfikacja i koordynacja branżowa rozwiązań projektowych;

- realizacja robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno – inżynierskich i hydrogeologicznych;

zdjęcie 1   zdjęcie 2   zdjęcie 3   zdjęcie 4   zdjęcie 5

- prace kameralne związane z wykonaniem mapy do celów projektowych;

- wewnętrzna weryfikacja i koordynacja branżowa rozwiązań projektowych;

- realizacja robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno – inżynierskich i hydrogeologicznych;

zdjęcie 1   zdjęcie 2   zdjęcie 3   zdjęcie 4   zdjęcie 5

- prace kameralne związane z wykonaniem mapy do celów projektowych;

- wewnętrzna weryfikacja i koordynacja branżowa rozwiązań projektowych;

- realizacja robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno – inżynierskich i hydrogeologicznych;

zdjęcie 1   zdjęcie 2   zdjęcie 3   zdjęcie 4   zdjęcie 5

 

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział
w Warszawie

www.gddkia.gov.pl

 

 

WYKONAWCA

Multiconsult Polska Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

multiconsultgroup.com