2020-03%2

- wewnętrzna weryfikacja i koordynacja branżowa rozwiązań projektowych;

- wprowadzanie uwag Zamawiającego po weryfikacji dokumentacji;

- realizacja dokumentacji geologiczno - inżynierskiej oraz dokumentacji hydrogeologicznej;

- wewnętrzna weryfikacja i koordynacja branżowa rozwiązań projektowych;

- wprowadzanie uwag Zamawiającego po weryfikacji dokumentacji;

- realizacja dokumentacji geologiczno - inżynierskiej oraz dokumentacji hydrogeologicznej;

- wewnętrzna weryfikacja i koordynacja branżowa rozwiązań projektowych;

- wprowadzanie uwag Zamawiającego po weryfikacji dokumentacji;

- realizacja dokumentacji geologiczno - inżynierskiej oraz dokumentacji hydrogeologicznej;

- wewnętrzna weryfikacja i koordynacja branżowa rozwiązań projektowych;

- wprowadzanie uwag Zamawiającego po weryfikacji dokumentacji;

- realizacja robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno – inżynierskich i hydrogeologicznych;

 

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział
w Warszawie

www.gddkia.gov.pl

 

 

WYKONAWCA

Multiconsult Polska Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

multiconsultgroup.com