2020-06%2

- wprowadzanie ustaleń posiedzenia ZOPI w dokumentacji projektowej;

- wprowadzanie ustaleń posiedzenia ZOPI w dokumentacji projektowej;

- przygotowanie materiałów do posiedzenia ZOPI;

- przygotowanie materiałów do posiedzenia ZOPI;

- przygotowanie materiałów do posiedzenia ZOPI;

 

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział
w Warszawie

www.gddkia.gov.pl

 

 

WYKONAWCA

Multiconsult Polska Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

multiconsultgroup.com