2020-10%2

- oczekiwanie na protokół z posiedzenia Komisji Oceny Przedsięwzieć Inwestycyjnych.

- zawieszenie prac projektowych,

- oczekiwanie na protokół z posiedzenia Komisji Oceny Przedsięwzieć Inwestycyjnych

- przygotowanie materiałów na posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych;

- posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych.

- przygotowanie materiałów na posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych.

 

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział
w Warszawie

www.gddkia.gov.pl

 

 

WYKONAWCA

Multiconsult Polska Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

multiconsultgroup.com