tác động của mức lương tối thiểu đối với lĩnh vực khai khoáng ở nam phi

Sửa quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực lao động

Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 28/2020/NĐ-CP ngày 1/3/2020 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng là một trong những nội dung trong Kế hoạch ...

Nhận giá

Hiểu đúng về Lương cơ sở, Lương cơ bản và Lương tối thiểu

 · Hiểu đúng về Lương cơ sở, Lương cơ bản và Lương tối thiểu. 3 thuật ngữ về tiền lương này luôn khiến nhiều người nhầm lẫn. Để phân biệt về lương cơ sở, lương tối thiểu và lương cơ bản, cùng tham khảo những phân tích dưới đây của LuatVietnam. - Tính mức ...

Nhận giá

Nghị quyết 34/2016/NQ-HĐND định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương Hà Nam

Tính đủ các khoản lương, phụ cấp và các chế độ khác theo mức lương tối thiểu 1.210.000 đồng đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn theo Nghị định 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 và Quyết định số 11/2010/QĐ-UBND ngày 10/5/2010 của

Nhận giá

Nghị định 90/2019/NĐ-CP mức lương tối thiểu vùng

Chính thức có lương tối thiểu vùng áp dụng từ 01/01/2020 Chính phủ vừa ban hành Nghị định 90/2019/NĐ-CP thay thế Nghị định 157/2018/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Nhận giá

static.luatvietnam.vn

Mức cho vay tối đa bằng mức lương tối thiểu vùng đối với số người lao động đang làm việc theo hợp đồng lao động theo thời gian trả lương thực tế tối đa 03 tháng. Thời hạn vay vốn dưới 12 tháng. 12.

Nhận giá

Chính sách tiền lương: Đảm bảo công bằng cho người lao động …

 · Tiền lương trong khu vực doanh nghiệp cũng từng bước được hoàn thiện theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước. Tuy nhiên, cơ chế quản lý tiền lương đối với doanh nghiệp Nhà nước chưa thực sự gắn tiền lương của người lao động với năng suất lao động và hiệu quả kinh doanh.

Nhận giá

* NĐ số 153/2016/NĐ-CP

Nghị định số 122/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao ế ể

Nhận giá

Mức lương trung bình ở Úc có cao như nhiều người thường nói?

Một người làm việc ở Úc trung bình nhận được khoảng 90,800AUD mỗi năm. Mức lương ở Úc sẽ dao động từ 23,000AUD đến 405,000AUD/ năm. Khi về hưu, tiền lương hưu ở Úc tối đa khoảng 766 AUD/2 tuần đối với những người sống một mình. Với một cặp vợ chồng thường ...

Nhận giá

Quy định mới nhất về lương tối thiểu áp dụng năm 2021 ? Mức …

 · Tăng lương tối thiểu vùng sẽ tác động trực tiếp đến tiền lương của người lao động cũng như tác động đến lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp. Một mặt nó cải thiện thu nhập mặt khác cũng dễ đẩy lạm phát tăng cao. Luật Minh Khuê phân tích và giải đáp quy định về lương tối thiểu, cụ thể:

Nhận giá

Kiểm soát rủi ro tín dụng theo Basel II tại các ngân hàng thương mại Việt Nam …

 · Yêu cầu của Basel II về vốn cao: Mặc dù tỷ lệ vốn an toàn tối thiểu trong Basel II vẫn giữ mức 8% nhưng trên thực tế, các ngân hàng phải duy trì mức vốn cao hơn so với mức quy định ở Basle I bởi phải bổ sung thêm vốn để dự phòng các rủi ro hoạt động và

Nhận giá

Thực trạng và một số giải pháp nhằm nâng cao năng suất lao động …

 · Theo số liệu của Niên giám thống kê năm 2015 cho thấy năng suất lao động (NSLĐ) của ngành Xây dựng trong 5 năm gần đây tương đối thấp, đang xếp ở vị trí 15 trong 20 ngành kinh tế so sánh. Những nguyên nhân, hạn chế chủ yếu gồm: Trình độ phát triển, ứng dụng khoa học và công nghệ còn thấp; đào tạo và phát ...

Nhận giá

Phỏng vấn: Lương tối thiểu, chuỗi cung ứng toàn cầu và tăng …

Theo số liệu của Chính phủ, GDP (tổng sản phẩm quốc nội) của Việt Nam tăng 6,2% và CPI (chỉ số giá tiêu dùng) tăng 4,74% trong năm 2016. Năm nay, dự kiến tăng trưởng GDP sẽ ở mức 6,5% và CPI tăng 4%. Tuy nhiên, lương tối thiểu có thể có tác động khác nhau lên các nhóm ...

Nhận giá

Tác động ba chiều của tăng lương tối thiểu vùng

Lương tối thiểu vùng áp dụng đối với NLĐ làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan tổ chức có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động (HĐLĐ). Ở Việt Nam, lương tối thiểu không chỉ là mức sàn

Nhận giá

Văn bản pháp luật

 · Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động 14/11/2013 Tải về 7 179/2013/NĐ-CP

Nhận giá

Tiền lương và vai trò của tiền lương trong việc nâng cao hiệu quả sản xuất

 · TÓM TẮT: Tiền lương trong khu vực doanh nghiệp đã từng bước được hoàn thiện theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của Nhà nước góp phần tăng năng suất lao động và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Trong bài viết này, tác giả tập trung phân tích vào 4 vấn đề: (1) Tiền lương và vai trò của tiền lương ...

Nhận giá

Sử dụng công cụ kinh tế và pháp lý trong quản lý, bảo vệ môi …

 · Quản lý và bảo vệ môi trường luôn được xác định là một nhiệm vụ quan trọng của Đảng, Nhà nước ta trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hoá đất nước. Để thực hiện mục tiêu về môi trường như nhiều nước trên thế giới, Việt Nam đang triển khai thực hiện nhiều biện pháp thông qua việc tác ...

Nhận giá

THỰC HIỆN ĐỒNG BỘ CÁC GIẢI PHÁP ĐỂ GIỮ VỮNG ỔN ĐỊNH

Từ 01/01/2010, điều chỉnh nâng mức lương tối thiểu theo vùng áp dụng cho khu vực doanh nghiệp; từ 01/5/2010, điều chỉnh nâng mức lương tối thiểu chung áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang từ 650.000 lên 730.000 đồng/tháng.

Nhận giá

Tác động của việc tăng lương tối thiểu vùng với người lao động

 · Lương tối thiểu vùng tăng lên thì điều kiện bồi thường thiệt hại của người lao động sẽ giảm đi. Việc tăng mức lương tối thiểu vùng nhìn qua sẽ toàn là thuận lợi cho người lao động. Tuy nhiên, lương tối thiểu vùng tăng thì hầu hết giá tiêu dùng các mặt hàng ...

Nhận giá

Mức Lương tối thiểu chung tăng từ ngày 01/07/2019

 · Theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP thì mức lương tối thiểu chung sẽ tăng từ 1.390.000VNĐ/tháng lên 1.490.000VNĐ/tháng từ ngày 01/07/2019. Do đó, từ tháng 7/2019 mức lương trần làm cơ sở đóng Bảo hiểm Xã hội, bảo hiểm Y tế, bảo hiểm tai nạn lao động và …

Nhận giá

17 tác động của việc tăng lương cơ sở đối với người lao động

 · Theo quy định của pháp luật, lương cơ sở là mức lương làm căn cứ tính mức đóng cũng như mức hưởng của nhiều chế độ bảo hiểm. Chính vì vậy, tác động của việc tăng lương cơ sở đối với người lao động từ 01/7/2020 khi lương cơ sở tăng từ 1,49 …

Nhận giá

Tăng lương tối thiểu cho người có bằng đại học từ năm 2020

 · Và như vậy, từ năm 2020, mức lương tối thiểu của người đã qua học nghề, đào tạo nghề, trong đó có người có bằng đại học, cao đẳng tăng lên như sau: Như vậy, tùy từng vùng, tiền lương của người lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề nói chung và người lao ...

Nhận giá

Mức lương tối thiểu của Việt Nam đang ở vị trí nào trong khu vực

 · Mức lương tối thiểu tháng đã tăng lên mức 5,7% từ tháng 1 năm 2020, cao hơn mức 5,3% năm 2019. Với mức tăng mới, lương tối thiểu tại vùng I (gồm Hà Nội và Tp Hồ Chí Minh) sẽ tăng lên mức 4.420.000 VND (khoảng 190 USD). Trong khi đó vùng IV thấp nhất cũng tăng từ 2.920.000 lên 3 ...

Nhận giá

Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với …

Trích yếu: Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động Số hiệu: 90/2019/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Lĩnh vực: Lao động - Tiền lương Ngày ban hành: 15/11/2019 Ngày hiệu lực: 01/01/2020

Nhận giá

Nghị quyết hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động …

 · Mức cho vay tối đa bằng mức lương tối thiểu vùng đối với số người lao động đang làm việc theo hợp đồng lao động theo thời gian trả lương thực tế tối …

Nhận giá

Bản mô tả công việc Kế toán Thanh toán trong doanh nghiệp và Mức lương …

 · Mức lương Kế toán thanh toán hiện nay. Mức lương kế toán thanh toán không đồng đều và bị chênh lệch tùy thuộc vào trình độ và kinh nghiệm, năng lực và hiệu suất công việc, khối lượng công việc. Ngoài ra, quy mô doanh nghiệp, khu vực làm việc (xét lương theo lương tối ...

Nhận giá

* NĐ số 141/2017/NĐ-CP

b) Cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm công việc đòi hỏi người lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề theo quy định tại khoản 2 Điều này. 2. Người lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề bao gồm:

Nhận giá

Hướng dẫn cách lập, xây dựng thang lương, bảng lương

 · Nghị định số 103/2014/NĐ-CP ngày 11/11/2014 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động theo hợp

Nhận giá

PCI là gì? Những tác động của PCI

 · Những tác động của PCI. Mỗi năm, dựa trên 10 tiêu chí đánh giá, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) sẽ đưa ra bảng xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của 63 tỉnh thành phố của nước ta. Hiện nay, thành phố Đà Nẵng là đơn vị đã 3 lần liên ...

Nhận giá